Hem

Lennartsfors - Lelång(en)s pärla

Informationssida för Lennartsfors med omnejd

(6000 besök under år 2014!)

Skapad av arbetsgruppen "Framtiden" inom projektet "Hela Sverige skall leva". Kontakt nilsosten@telia.com

Ränkemacken.

Till näringsidkare, föreningar och er alla som vill hjälpa oss att säkerställa möjligheten att tanka drivmedel i Lennartsfors.

Trankils Folketshusförening har beslutat att via den befintliga utrustningen vid före detta Brukshandeln återuppta försäljning av bensin och diesel i egen regi. Arbetsgruppen för infrastruktur påbörjade arbetet redan våren 2013. Initialt arbetades med att etablera en helt nya anläggning ovan mark, kalkylen visade på en investeringsnivå om dryga 2 Mkr. Detta fick arbetsgruppen att ompröva möjligheten till att använda redan befintlig utrustning. Efter förhandlingar med berörda myndigheter, konkursförvaltare, ägare till utrustningarna, mark och fastighetsägaren samt Årjängs Kommun är nu Trankils Folketshusförening ägare till utrustningen, pumpar, tankar och kortläsare.

Ränke Macken är nu invigd och projektet som sådant avslutat, allt fungerar till stor belåtenhet

Kostnaden stannade på ca 400 000 kronor och massor av ideellt arbete. Årjängs Kommun har bidragit med 200 000 kronor, Westra Wermlands Sparbank med 20 000 kronor, Hembygdsföreningen med 15 000 kronor, Lennartsfors Båtklubb med 13 000 kronor, Lennartsfors AB med 10 000 kronor och Dalslands Kanal med 10 000 kronor detta så långt. Vår förhoppning är nu att ytterligare näringsidkare, föreningar och privatpersoner skall bidra för att klara målet 300 000 kronor. Resterande 100 000 kronor finansieras via egen insats av Folketshusföreningen. Förutom investeringsbidraget behövs ett årligt driftsbidrag om ca 12 000 kronor.

Alla bidrag, stora som små är välkomna. Enligt den kartläggning som gjordes i samarbete med Hela Sverige ska leva så finns det i vårt område 138 näringsidkare inklusive jord och skogsbrukare samt 10 föreningar. Privata bidrag är självklart lika betydelsefulla och välkomna.

Ert bidrag sätts in på vårt kontonr. 84319 530 15504 3, Westra Wermlands Sparbank Årjäng. Eller vårt BG 5710-8169

Vänligen ange vad beloppet avser, investering eller drift.

Naturligtvis kommer vi i någon form att tillkännage samtliga som lämnat bidrag

 

Lennartfors den 15 januari 2015

Juergen Parth

Ordförande Trankils Folketshusförening

 

Lennartsfors AB

www.lennartsfors.com

Fastighetsförmedling
Quilts

Svensk Fastighetsförmedling Årjäng Lapp-Elisa Quilt

www.svenskfast.se www.lapp-elisa.com

Båtturer Stora Lee
Hagerup Art

Båtturer på Stora Lee med ångslupen Hamfri Konstnär Gunvor Hagerup

kj54@live.se www.hagerupart.se

Fiberprojekt i sydväst
Väv konst och design
Keramik
Ekonomikonsult

Lundvie keramik Höglind Ekonomikonsult

www.lundviekeramik.se www.hoglind.net

Camping

Wanjors vävstuga Elovsbyn camp & canoe

bengt30163@glocalnet.net www.elovsbyn.com

 

Trasmattor mm
Skogsbruk
Trankils kyrka
Gamla smedjan

Trankils kyrka vid Lelångens strand. Gamla smedjan i Lennartsfors

Mer info Mer info under sevärdheter.

Hembygdsgård

 

Trankils Hembygdsförening

www.hembygd.se/trankil/

Båtklubb och Gästhamn

Lennartsfors Båtklubb

Kanalen i Lennartsfors
Bergsstugan Pub och restaurang

Trankils Folketshus Strömsborg

Sommarcafé

Livsmedel

Evenemang

Lennartsfors

Ränke-Macken

Bensin och Diesel

Öppet dygnet runt

 

CALENDULA Klassisk Homeopati

Victoria Grünewald

 

Torget 1

672 31 Årjäng

www.calendula-homeopati.se

Fakta om Lennartsfors

  • Tillhör Årjängs kommun, www.arjang.se
  • 263 invånare som mångdubblas under sommaren
  • Vackert beläget vid Lelången och Stora Le
  • Gammal bruksort
  • Populärt fritidsboende för norrmän
  • Goda möjligheter till bad och fiske

Historia

1823 fick patron Christopher Sahlin tillstånd av kung Karl XIV Johan att bygga ett järnbruk vid Ränkeforsen det som nu är Lennartsfors.......

Läs mer